Wednesday, May 5, 2010

DUF 2213 AQIDAH ISLAMIAH

Minggu 1:
Pengertian Akidah Islamiyah
-Definisi Akidah
-Definisi Islam
-Hukum dan faedah mempelajarinya

Minggu 2:
-Kelahiran dan Perkembangannya
-Sumber-sumber Akidah Islamiyah
-Akidah-akidah yang terdapat di dalam al-Quran

Minggu 3:
-Perbincangan dalam Akidah Islamiyah
-Beriman kepada Allah
-Tauhid Uluhiyyah
-Tauhid Rububiyah
-Tauhid af’al, asma’ wa al-sifat.

Minggu 4:
-Beriman kepada Malaikat
-Dalil-dalil ‘aqli dan naqli
-Nama-nama dan tugas-tugas

Minggu 5:
-Beriman kepada Rasul
-Perbezaan antara rasul dan nabi
-Mukjizat-mukjizat

Minggu 6:
-Tugas rasul dan nabi
-Keperluan kepada rasul
-Konsep nabi terakhir (khatim al-nabiyyin)

Minggu 7:
-Beriman kepada Kitab
-Konsep wahyu di dalam Islam (Wahyu al-matlu dan wahyu ghair al-matlu)
-Kitab-kitab Samawiyah

Minggu 8:
-Kesahihan kitab-kitab terdahulu dari al-Qur’an.
-Al-Qur’an sebagai penyempurna segala kitab dan syari’at.

Minggu 9:
-Beriman kepada hari kiamat
-Konsep hari kebangkitan semula
-Nama-nama dan tanda-tanda kiamat (Tanda-tanda kecil dan besar)

Minggu 10:
-Alam Kubur
-Padang mahsyar
-Sirat al-Mustaqim

Minggu 11:
-Beriman kepada qada’ dan qadar.
-Definisi Qada’ dan Qadar
-Konsep Qada’ dan Qadar di dalam Islam

Minggu 12:
-Kesan Qada’ dan qadar ke atas kehidupan manusia.
-Pengertian : Bahagian Baik dan Buruk
-Salah faham terhadap konsep Qada’ dan qadar

Minggu 13:
-Konsep Khalifah Allah
-Konsep Taklif
-Pengertian : Konsep Pahala (ganjaran) ke atas orang yang taat perintah Allah
-Pengertian : Hukuman (siksaan) ke atas orang yang melakukan dosa, mati sebelum bertaubat.

Minggu 14:
-Konsep Ibadat
-Ibadat Am, Ibadat Khas
-Fardhu Ain, Fardhu Kifayah

Rujukan Utama
1.Al-Ghazali Abu Hamid, Al-Iqtisad Fi Al-'Itiqad Kaherah 1971
2.Al-Hanafi bin Abi al-Iz Sharh al-Aqidah al-tahawiyah Beirut : 1988
3.Al-Qari Al-Mulla Ali bin Sultan Muhammad Sharh al-Fiqh al-Akbar Beirut : 1997
4.Ayub Hassan, Tasbit al-Aqaid al-Islamiah Riyad 1994

Rujukan tambahan
1.Muhammad Hasan Mahdi Bakhit , Riyad al-Aqidah al-Islamiah Kaherah
2.Abdul Qahir al-Baghdadiy, Usuluddin
3.Fahr al-Razi Azzamat al-Anbiyai

No comments:

Post a Comment